e-Fatura Mükellefi miyim?
Lütfen Seçim yapınız.
E-Fatura:
E-Arşiv:
E-Defter:
E-İrsaliye:

19.10.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olan elektronik belgeleri düzenleyen 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre cevaplar sunulmaktadır.

Lütfen geçerli bir e-posta giriniz.
e-Mikro Müşterisi misiniz?
E-Posta bildiriminiz başarıyla kaydedilmiştir.